Handelsbetingelser
user_mobilelogo

 

Handelsbetingelser1

Der er gives 14 dages fuld returret, såfremt koden til teoriprogrammet ikke er aktiveret, som så vil blive faktureret jvf. prislisten . (Der fratrækkes kr. 100,- til betalingsgebyrer og adm.)

2

Ved frafald inden udnyttelse af hele pakken, vil teoriprogrammet mv. faktureres jvf. vores prisliste.

3

Pakken kan refunderes i op til et år efter tilmelding/betaling. Dog fratrukket kode til Prove.dk og administrationsgebyr.

4

Pakketilbuddet er fra køb gældende i - og skal være afviklet inden - 4 måneder, derefter faktureres til normalpriser jvf. vores prisliste.

5

Manglende fremmøde ved aftalte kørelektioner eller køreprøve, refunderes ikke og tæller til den aftalte pris/pakke.

6

En kørelektion har en varighed af ca. 45 min.

7

I kørelektionen og til køreprøven, er eleven ansvarlig for sin kørsel, og skal selv betale bøder, jf. færdselsloven og selvrisiko på skader jf. bilforsikringen.

8

Ved kørsel uden for normal arbejdstid (hverdage 9-17), tillægges + 50%

9

Der skal medbringes gyldigt kørekort eller pas til både teori og køreprøve, ellers afvises prøven, og lektioner + gebyrer refunderes ikke og skal betales på ny.

10

Hvis en elev dukker op og lugter af/virker påvirket af alkohol eller stoffer, afvises eleven ved mistanke, uden refundering af betalinger.

11

Hvis der i køretimen/opvarmningslektionen før køreprøven, vises en uforsvarlig/mangelfuld kørsel eller manglende køreevner fra "eleven", som kan være til fare for færdslen eller bilen, kan lån af bilen til køreprøven afvises uden returnering af betaling.

12

Aftalte kørelektioner skal aflyses senest 24 timer før. Aftalte køreprøver skal aflyses senest 7 døgn før. Ellers betales jf. prislisten.

13

Hvis man ønsker kørsel/køreprøve i en anden by end Skanderborg, tillægges der jf. prislisten til den samlede pris pr. dag.

Betalinger SKAL være modtaget af køreskolen, senest dagen før prøven, ellers bliver prøven aflyst!!

14

I "opvarmningslektionen"/(køb af pakke 1), kan der ikke påregnes undervisning, men kun tilbagemeldinger ved fejl, som kunne få betydning af resultatet af køreprøven. Vi skal ikke lære dig at køre bil, men kun tilpasse din kørsel til køreprøven!

15

Når du sender en mail for at bestille køreprøve, kan du forvente svar inden for 1-3 dage.  Hvis du ikke modtager svar, så skriv/ring, da mailen kan være gået galt eller fanget i dit spamfilter, så du ikke modtager den.  Hvis du pga. fejl i mail/modtagelsen misser en deadline eller prøve, vil din indbetaling af pakke til City Køreskolen og gebyr til køreprøvebooking ikke refunderes!  Vi oplever ofte problemer med Hotmail.com

16

Administration/tidsforbrug ved framelding efter 14 dage, - eller som skyldes du ikke følger/læser/overtræder retningslinjerne/Handelsbetingelserne/info på hjemmesiden, eller læser/svarer på det vi skriver/sender, faktureres med kr. 200,- pr. påbegyndt ½ time!    

17

Ved aflysning af køreprøve af politiet, eller ved uheld som skader bilen, så den ikke kan bruges til køreprøven, eller lign. årsager som ikke skyldes køreskolen.
Så refunderes betaling ikke, hvis køreskolen ingen indflydelse eller fejl kan klandres pga. aflysning!
Du har købt/optaget køreskolens tid/arbejdskraft, som ikke med så kort varsel kan udbydes til andre.
Du skal søge politiet/modparten, da det er dem der har sat dig i en ekstra udgift, og IKKE køreskolen!

18

Vi underviser kun på Dansk og kører ikke med tolk!, der henvises til andre køreskoler!  

19  Ved bestilling af ekstra køretimer, køreprøve i en anden by eller lign. økonomiske aftaler, SKAL beløbet være afregnet dagen før prøven/kørelektionen/aftalen, ellers bliver den aflyst, med fakturering at tidligere beløb, som spilte timer!x