Handelsbetingelser
user_mobilelogo

 

Handelsbetingelser

 

 1. Der er gives 14 dages fuld returret, såfremt koden til teoriprogrammet ikke er aktiveret, som så vil blive faktureret jvf. prislisten . (Der fratrækkes kr. 100,- til betalingsgebyrer og adm.)

 2. Ved frafald inden udnyttelse af hele pakken, vil teoriprogrammet, mv. faktureres jvf. vores prisliste.

 3. Pakken kan refunderes op til et år efter tilmelding/betaling.

 4. Pakketilbuddet er fra køb gældende i - og skal være afviklet inden 4 måneder, derefter faktureres til normalpriser jvf. vores prisliste.

 5. Manglende fremmøde ved aftalte kørelektioner eller køreprøve, refunderes ikke og tæller til den aftalte pris/pakke.

 6. En kørelektion har en varighed af ca. 45 min.

 7. I kørelektion og til køreprøven, er eleven ansvarlig for sin kørsel, og skal selv betale, bøder jf. færdselsloven og selvrisiko på skader jf. bilforsikringen.

 8. Ved kørsel udenfor normal arbejdstid (Hverdage 9-17), tillægges + 50%

 9. Der skal medbringes gyldig kørekort eller pas til både teori og køreprøve, ellers afvises prøven, og lektioner + gebyrer refunderes ikke og skal betales på ny.

 10. Hvis en elev dukker op og lugter af/virker påvirket af alkohol, eller stoffer, afvises eleven ved mistanke, uden refundering af betalinger.

 11. Hvis der i køretimen/opvarmningslektionen før køreprøven, vises en uforsvarlig/mangelfuld kørsel eller manglende køre-evner fra "eleven", som kan være til fare for færdslen eller bilen, kan lån af bilen til køreprøven afvises uden returnering af betaling.

 12. Hvis man ønsker kørsel/køreprøve i en anden by end Skanderborg, tillægges der jf. prislisten til den samlede pris pr. dag.

 13. I "opvarmningslektionen"/(Køb af pakke 1), kan der ikke påregnes undervisning, men kun tilbagemeldinger ved fejl, som kunne få betydning af resultatet af køreprøven.  Vi skal ikke lære dig at køre bil, men kun tilpasse din kørsel til køreprøven!

 14. Når du sender en mail, for at bestille køreprøve, skal du forvente svar inden 1-3 dage.  Hvis du ikke modtager svar, skriv/ring, da mailen kan være gået galt eller fanget i dit spamfilter så du ikke modtager den.  Hvis du pga. fejl i mail/modtagelsen misser en deadline eller prøve, vil din indbetaling af pakke til City Køreskolen og gebyr til køreprøvebooking ikke refunderes!  

 15. Ekstra ordinær administration/tidsforbrug som ved framelding efter 14 dage, eller som skyldes du ikke følger retningslinjerne, eller læser/svarer på det vi skriver/sender, faktureres med kr. 200,- pr. påbegyndt ½ time!  

  x