Handelsbetingelser
user_mobilelogo

 

Handelsbetingelser1

Alle aftaler laves Ifgl. prislisten og tilmeldingssiden + øvrige informationer der står på hjemmesiden!
Priserne/rabatten på tilmeldingssiden er kun gældende hvis hele forleøbet til bestået køreprøve, gennemføres i City Køreskolen, ved framelding gælder priserne på prislistem!

2

Ved frafald inden udnyttelse af hele pakken, vil teoriprogrammet mv. faktureres jvf. vores prisliste.  + Der fratrækkes min. kr. 200,- til betalingsgebyrer og adm.! Ved refundering/framelding skal fremsendes bank kontonummer.

3

Pakketilbuddet er fra køb gældende i - og skal være afviklet inden- 6 måneder.
Pakken kan refunderes i op til 12 måneder efter tilmelding/betaling. Dog fratrukket kode til Prove.dk og administrationsgebyr.

4

Manglende fremmøde ved aftalte kørelektioner eller køreprøve, refunderes ikke og tæller til den aftalte pris/pakke.
Manglende eller for sent fremmøde til den obligatoriske lektion før køreprøven, aflyses køreprøven uden nogen form for refundering.

5

En kørelektion ("køretime") har en varighed af ca. 45 min. - Køreprøven ca. 30 min.

6

I kørelektionen og til køreprøven, er eleven ansvarlig for sin kørsel, og skal selv betale bøder, jf. færdselsloven og selvrisiko på skader jf. bilforsikringen.

7

Ved kørsel uden for normal arbejdstid (hverdage 9-17), tillægges + 50%

8

Der skal medbringes gyldigt kørekort eller pas til både teori og køreprøve, ellers afvises prøven, og lektioner + gebyrer refunderes ikke og skal betales på ny.

9

Hvis en elev dukker op og lugter af/virker påvirket af alkohol eller stoffer, afvises eleven ved mistanke, uden refundering af betalinger.

10

Hvis der i køretimen/opvarmningslektionen før køreprøven, vises en uforsvarlig/mangelfuld kørsel eller manglende køreevner fra "eleven", som kan være til fare for færdslen eller bilen, kan lån af bilen til køreprøven afvises uden returnering af betaling.

11

Alle aftaler skal aflyses senest 24 timer før. (Det er vores tid/bil du køber råderet over, den kan ikke sælges til en anden med kort varsel)
Aftalte køreprøver skal aflyses senest 6 døgn før. Ellers betales nyt gebyr til staten + vores tid jf. prislisten.

12

Hvis man ønsker kørsel/køreprøve i en anden by end Skanderborg, tillægges der jf. prislisten til den samlede pris pr. dag.

Betalinger SKAL være modtaget af køreskolen, senest dagen før prøven, ellers bliver prøven aflyst, uden refusion!!

13

I den obligatoriske "opvarmningslektionen" før køreprøven, kan der ikke påregnes undervisning, men kun tilbagemeldinger ved fejl, som kunne få betydning af resultatet af køreprøven. Vi skal ikke lære dig at køre bil, men kun tilpasse din kørsel til køreprøven!

14

ALT vedr. administration, prøver mv., SKAL sendes på Mail til kontoret!! SMS/opkald er kun til en kort besked, som kan svares på når jeg sidder i Skolevognen!
Når du sender en mail for at bestille køreprøve, kan du forvente svar inden for 1-3 dage.  Hvis du ikke modtager svar, så skriv/ring, da mailen kan være gået galt eller fanget i dit spamfilter, så du ikke modtager den.  Hvis du pga. fejl i mail/modtagelsen misser en deadline eller prøve, vil din indbetaling af pakke til City Køreskolen og gebyr til køreprøvebooking ikke refunderes!  Vi oplever ofte problemer med Hotmail.com

15

Ekstra administration/tidsforbrug ved framelding efter 14 dage, - eller som skyldes du ikke følger/læser/overtræder retningslinjerne/Handelsbetingelserne/info på hjemmesiden, eller læser/svarer på det vi skriver/sender,som dermed giver ekstraordinær administration, faktureres med kr. 200,- pr. påbegyndt ½ time!  
Et forløb hvor man følger info på hjemmesiden og mails, kræver normalt max 6 mails/opkald frem og tilbage, ekstra ordinær administration, pga.man ikke læser/følger de info, fra hjemmeside og mails, faktureres med kr. 200,- pr. påbegyndt 30 min. i administration.  

16

Ved aflysning af køreprøve af Færdelsstyrelsen, eller ved uheld som skader bilen, så den ikke kan bruges til køreprøven, eller lign. årsager som ikke skyldes køreskolen.
Så refunderes betaling ikke, hvis køreskolen ingen indflydelse eller fejl kan klandres pga. aflysning!
Du har købt/optaget/kalenderlagt køreskolens tid/arbejdskraft, som ikke med så kort varsel kan udbydes til andre.
Du skal søge Færdselsstyrelsen/modparten, da det er dem der har sat dig i en ekstra udgift, og IKKE køreskolen!

17

Vi underviser kun på Dansk og kører ikke med tolk!, der henvises til andre køreskoler!  

18  Ved bestilling af ekstra køretimer, køreprøve i en anden by eller lign. økonomiske aftaler, SKAL beløbet være afregnet dagen før prøven/kørelektionen/aftalen, ellers bliver den aflyst, med fakturering at tidligere beløb, som spildte timer!x